แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Neng_hss

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 9
16
เนื้อหาประชุมผู้รับผิดชอบงานอำเภอ  ตำบลจัดการสุขภาพ LTC  วันที่  19  เมษายน  2559

17
เรียนผู้รับผิดชอบงานที่เคารพ  แบบประเมินหอกระจายข่าว  เป้นไฟล์ xls.จะอัพโหลดให้ภายหลังนะคะ

18
นำเสนอแผนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2559  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10  วันที่  22  ตุลาคม  2558  ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา       มหาวชิราลงกรณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

19
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลชื่อ ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน  ส่งภายในวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘

20
แบบประเมินตนเองในการดำเนินงานตามนโยบาย DHS : PCA : FCT   จังหวัดอุบลราชธานี  ใช้ประกอบการนิเทศงาน

21
สไลด์นำเสนอ FCT โซน 4 นะคะ

22
เนื้อหาประกอบการสรุปการติดตาม FCT ระดับจังหวัดนะคะ (17 มิย 58)

23
สไลด์นำเสนอ FCT Zone 3  นะคะ

24
Slide Empowerment (7-9 June 2015) รร.เจพีอิมเมอรัลด์ ยโสธร

25
สไลด์นำเสนอ FCT Zone จร้า

26
สไลด์นำเสนอ FCT Zone 1 _จร้า

30
          เอกสารประกอบการประชุม DHS_FCT (17เมย58) ณ  โรงแรมกิจตรง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 9