แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Neng_hss

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 9
31
 ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูล QOF ปี 58  ตามรายละเอียดตัวชี้วัดและ template ของ QOF ปี 2558 นะคะ32
สไลด์นำเสนอการศึกษาดูงาน  รพ.ลำสนธิ  จ.ลพบุรี

33
เอกสารประกอบการประชุม FCT เขตสุขภาพที่ 10 (9-10 กพ 58)

34
เอกสารประกอบการประชุม FCT เขตสุขภาพที่ 10 (9-10 กพ 58)

35
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทีมหมอครอบครัว  ภายในวันที่  11  กุมภาพันธ์ 2558

36
เหลือสไลด์บางส่วนนะคะ  เดี๋ยวส่งเพิ่มเติมทีหลังค่ะ

 (เพิ่มเติมของสไลด์กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์  และ

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน)

นะคะ

37
สื่อสุขบัญญัติ"เพลงการ์ตูนสุขบัญญัติ10ประการ"

38
ให้พื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านปี 57  download เกณฑ์หมู่บ้านและโรงเรียนสุขบัญญัติ

39
ให้ผู้รับผิดชอบงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ download เอกสารประกอบการประชุมนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  28-29 เมษายน  2557

40
ขอให้ผู้รับผิดชอบงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯและหมู่บ้านจัดการสุขภาพ download  เอกสารประกอบการอบรม

41
เอกสารประกอบการประชุม KM (2เมษายน57)

42
เอกสารประกอบการประชุมงานสุขศึกษา (31 มีนาคม57)

43
ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบงานนาเยียและทีมงานที่เคารพ  ยอดเยี่ยมมากในการดำเนินงานตาม Flowchart ค่ะ

44
เอกสารประกอบการประชุมผู้รับผิดชอบงาน สบส. (10กพ57)

45
รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ / SPOT_DHF
« เมื่อ: เมษายน 23, 2013, 01:21:43 PM »
SPOT_DHF

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 9