แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Nui_Muangsamsib

หน้า: 1 ... 4 5 [6]
76
ส่งรายงานตรวจสารปนเปื้อน เดือนสิงหาคม 2553_สสอ.ม่วงสามสิบ

77
ส่งงานธาลัสซีเมียเดือนสิงหาคม 2553

78
ส่งงานธาลัสซีเมียเดือนสิงหาคม 2553

79
สสอ.ม่วงสามสิบ ขอส่งรายชื่อครูประจำกลุ่มตามโครงการฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ขอบคุณค่ะ :-*

80
สสอ.ม่วงสามสิบ ส่งรายชื่อวิทยากร โครงการ "มหกตุ้มโฮม ฮักแพงชาวอุบล สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง"

ขอบคุณค่ะ

 :)

81
สสอ.ม่วงสามสิบ ส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เอกสารจะจัดส่งภายหลังค่ะ

ขอบคุณค่ะ

82
สงสัย สสอ.สว่างวีระวงศ์ จัดอบรมที่ ศอข. เน๊าะ

ถึงได้มีแต่ สสอ. รพ. จนท.โขงเจียม

83
ขอส่งข้อมูลบุคลากร สสอ.ม่วงสามสิบ

ขอบคุณค่ะ

84
สสอ.ม่วงสามสิบ ส่งรูปภาพบุคคลต้นแบบทั้ง Befor และ After

ขอบคุณค่ะ
 :)

85
สสอ.ม่วงสามสิบ ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้ารับอบรม
ในวันที่ 28-29 ก.ค. ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ตามรายละเอียดที่แนบมา

ขอบคุณค่ะ
 :)

86
สสอ. ม่วงสามสิบ ขอส่งไฟล์ โปรแกรมจังหวัดไร้พุง กลุ่ม 4 อสม.

ขอบคุณค่ะ
 ;)

87
สสอ.ม่วงสามสิบ ขอส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 28-29 ก.ค. 53
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ขอบคุณค่ะ

88
ส่ง รง.การเบิก-จ่ายในการสร้างแรงจูงใจปี 2552 สสอ.ม่วงสามสิบค่ะ

หน้า: 1 ... 4 5 [6]