แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - หรรษา

หน้า: 1 2 [3] 4
31
ปัญหาอยู่ที่ สปสช.ยังไม่นำเข้าข้อมูลของ จ.อุบลฯ ทั่วประเทศมีประมาณ 8 จังหวัด ที่นังงไม่ได้รับการนำเข้า วันนี้ ท่านคงจะเห็นตัวเลขแล้วนะคะ มีสรุปให้ดูในวาระการประชุมประจำเดือนด้วย

32
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร (15 ปีขึ้นไป)
ส่วนแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ปี 54 มีปรับปรุงนะคะ ทราบว่าบางอำเภอมีการสั่งพิมพ์แล้ว

33
          ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553  ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้
          ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิตัลและรูปแบบของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ดังนี้
1. TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ
2. TH Chamornman ออกแบบโดยคุณเอกลักษ์ เพียรพนาเวช
3. TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
4. TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
5. TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
6. TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
7. TH Kodchasan  ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์
8. TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์
9. TH Mali Grade 6 ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง
10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
11. TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)
13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)
ดาว์โหลดได้ที่

http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/

34
Version นี้ได้มาจาก อ.สัมฤทธิ์ ก่อนที่จะส่งให้ทีมรวมโปรแกรม ซึ่งตอนอยู่กับ อ.สัมฤทธิ์ Error น้อยมาก แต่ทีมงานเอาไปรวม Error เพียบเลย แนะนำให้ใช้ Version นี้นะคะ จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง

35
แนะนำให้ใช้ V 30 สค.ค่ะ

37
แนะนำให้ใช้ V 30 สค.ค่ะ

38
งั้นย้อนไปใช้ 30 ส.ค.ดีกว่าค่ะ อ.สัมฤทธิ์แจ้งว่ามี error เยอะ

39
HealthCheck 4.7 Update 240853

40
Download ได้ที่ http://www.jhcis.net ค่ะ

41
JHCIS Server V 30 ส.ค.53

42
JHCIS Client V 30 ส.ค.53

43
ตอนนี้ประกาศติดตั้งแต่วันจันทร์แล้วค่ะ
ส่วนกรณีที่ไม่มีชื่อในประกาศ ต้องรอการประกาศสอบรอบใหม่ แล้วฟิตอ่านหนังสือมาสอบใหม่นะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

44
ประกาศผ่าน Internet และสามารถมาดูประกาศได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯค่ะ

45
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการทดสอบการให้รหัสโรค ICD10 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ PCU , สสช.ทุกแห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันที่สอบ   รุ่นที่ 1 วันที่ 14 กันยายน 53      รุ่นที่ 2 วันที่ 15 กันยายน 53
เวลาสอบ  10.00 - 13.00 น.
สถานที่  โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ IT ได้ดำเนินการประสานขอรายชื่อและจัดรุ่นการสอบ รายละเอียดตาม File
และในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะเปิดการอบรมเทคนิคการให้รหัสโรค ในวันที่ 16 , 17 สิงหาคม 53 ณ ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อบ. (2 รุ่นๆละ 1 วัน) ซึ่งท่านที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ (จะแจ้งช่องทางการสมัครต่อไปนะคะ กรุณาติดตาม)
และขอให้ทุกสถานบริการ เตรียมหนังสือ ICD10-TM ที่เคยแจกให้มาด้วยในวันอบรม/สอบ (Open Book) หากหน่วยงานไหนไม่มี/หาไม่พบ กรุณาแจ้งหรรษาด่วนนะคะ

หน้า: 1 2 [3] 4