แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - หรรษา

หน้า: 1 2 3 [4]
46
   ในงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย หรืองาน R2R (Routine to Research) ครั้งที่ 3 “ เครือข่าย R2R ก้าวไกล สาธารณสุขไทย ก้าวหน้า ” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย R2R  ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  ในวันที่ 14 -16 กรกฎาคม ที่ผ่านมานี้ มีการนำเสนอผลงานและมอบรางวัล ให้กับนักวิจัย และทีมวิจัยที่ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น ทั้ง  39 ผลงาน  จากการส่งเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 322 ผลงาน โดยมีนักวิจัยจาก จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลไปทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังต่อไปนี้
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น ระดับการบริการตติยภูมิ
- งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับยา Warfarin (เครือข่าย Warfarin เขต 13) ” ดุษฎี  อารยะวงศ์ชัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ
- งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเด็กระบบหายใจเรื้อรังอย่างครบวงจร” เพียรศักดิ์  แซ่หว่อง  นายแพทย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
รัตนศิริ (จุง) 081 879 3963  /  ฐิติมา (เดียร์)  081 686 4147

47
ศูนย์ IT ขอข้อมูลผู้รับผิดชอบงาน IT ของ สนง.สสอ.เพื่อการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้
1. ชื่อ - สกุล
2. ตำแหน่ง
3. ฝ่าย/งานที่รับผิดชอบ อำเภอ _______
4. เบอร์โทร (มือถือ)
5. e-mail
ส่ง mail ให้หรรษา ที่ hunsa_c@hotmail.com ด่วน นะคะ

48
พี่ลอง Update แล้ว วันที่หน้าLogin ไม่เปลี่ยน

49
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานสถานีอนามัย ศูนย์ IT ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อให้นานมากแล้วนะคะ ล่าสุดที่จัดซื้อให้อำเภอคือเครื่อง Server สำหรับ สนง.สสอ.เพื่อให้เป็นคลังข้อมูลอำเภอ ซึ่งสามารถตรวจสอบราคากับคุณลักษณะได้ และใช้งบประมาณของจังหวัด ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
ศูนย์ IT เราขอยืนยันว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความทุ่มเท ตั้งใจรักษาผลประโยชน์ให้กับราชการอย่างเต็มที่ ดังนั้น หากท่านใดสงสัย กรุณาสอบถามโดยตรงได้ที่หรรษา 08-9845-2255 นะคะ

50
โซน4 / Re: ให้แหลมใหม่
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2010, 02:17:43 PM »
การเงินให้แหลมใหม่

51
upload ไปไหนคะ ถ้าเป็นส่ง offline สป.สช.เมื่อตอนต้นเดือน มี menu รับข้อมูล offline ตอนนี้ menu หายไปแล้ว พี่ประสานไปที่ สป.สช.แล้วค่ะ
รอคำตอบเช่นกัน

52
ใช่ค่ะ โปรแกรมจะให้ปรับปรุงโครงสร้าง ก็ทำตามไปนะคะ แต่พบปัญหา 1 เรื่องคือซ่อมแซมแฟ้มดัชนีไม่ได้ สันติกำลังแก้ไขค่ะ

หน้า: 1 2 3 [4]