แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sarayut_i2000

หน้า: 1 2 [3]
31
โรงพยาบาลชุมชนมีแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.01-20.00 น. เสาร์อาทิตย์ เวลา 08.00 -12.00 น. ผู้ป่วยนอก แต่ละคนจะมีสิทธิบัตรที่ตนพึงได้รับ หากโรงพยาบาลชุมชนเรียกเก็บเงินพิเศษ มากกว่าที่สิทธิบัตรให้ได้ เช่นการเรียกเก็บค่าบริการนอกเวลาราชการทุกสิทธิบัตรเพิ่มเติม คนละ 50 บาท(ตัวอย่างเช่น คนไข้มีบัตร 30 บาท นอกจากเรียกเก็บ 30 บาทแล้ว ยังคิดค่าบริการเพิ่มอีก 50 บาท รวมเป็น 80 บาท สิทธิบัตรอื่นๆก็เช่นกัน)  โรงพยาบาลชุมชน โดยมติ กรรมการบริการโรงพยาบาลสามารถกระทำได้หรือไม่ และตามระเบียบใดครับ

32
คบส2ปี57ตระการพืชผล

33
ขอบคุณครับ

34
เนื่องจากมีปรากฎว่า หน่วยงานราชการ เช่น องค์การบริการส่วนตำบล โรงเรียน ได้มีการผลิตน้ำดื่ม หลายแห่งโดยอาจมีการสนับสนุนจาก กรมทรีพยากรน้ำบาดาล หรืองบประมาณของ อบต.เอง  ซึ่งน้ำดื่มถือเป็นอาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร2522 กรณีดังกล่าวจึงมีข้อสงสัยถามว่า
1. หน่วยงานราชการผลิตน้ำดื่มต้องขออนุญาติจากผู้อนุญาติหรือไม่
2. กรณีหน่วยงานราชการผลิตเพื่อให้สมาชิกนำน้ำไปดื่มฟรี ต้องขออนุญาติหรือไม่
3. กรณีหน่วยงารราชการผลิตน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายให้สมาชิก แล้วคิดค่าดำิเนินการหรือค่าบริการจะนับว่าผลิตเพื่อขายด้วยหรือไม่
ขอบคุณครับ

35
ปริมาณความต้องการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตระการพืชผล

36
รายฃื่อเภสัชกรที่จ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลตระการพืชผล

37
SARรพตระการพืชผล

38
Plan_54 คบส ตระการพืชผ

หน้า: 1 2 [3]