แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - epi_ubon

หน้า: [1] 2 3 ... 24
1
แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มอายุ1-12 ปี ทั่วประเทศพ.ศ.2562-2563

2
แนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-Hib

3
แนวทางการให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่

4
แนวทางการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2562

5
สถานการณ์วัคซีน HPV ปี 2562

6
ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ปี 2562

7
form HPV ปี 61 ล่าสุด

8
แนวทางการรายงานและเฝ้าระวัง AEFI

9
การขยายคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ปี 62

10
ประชุม 1 มีค.62 (การดำเนินงาน EPI ปี 2562)

11
ตารางสรุปผลการรณรงค์ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่รายอำเภอ ค่ะ

12
เอกสารการประชุมงาน EPI วันที่ 29-30 พย.61 ณ รร.สุนีย์แกรนด์ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แจ้งเครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่ทราบเพื่อปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ

13
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562  ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ค่ะ

14
แผนปฏิบัติการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีนปี 2562 ค่ะ

15
 แบบฟอร์มสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัด (MEASLES)

หน้า: [1] 2 3 ... 24