แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - epi_ubon

หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8
91
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "An Update on Rabies Immunizition"  เมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2555  ณ.ห้องประชุม1  โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์
โรงพยาบาล และสสอ.ที่ยังไม่ได้รับเอกสาร ...เชิญรับได้ที่กลุ่มงานควบคุุมโรค  สสจ.
                                   1. ชุดความรู้ " สู้โรคพิษสุนัขบ้า"                                                   สสอ./ รพ. ละ    1  ชุด
                                   2. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ฉบับบปรับปรุง ปี2555 ( เล่มสีชมพู)  สสอ. 1  เล่ม ,รพ.  2  เล่ม
                                    แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ฉบับบปรับปรุง ปี2555   สามารถUplode  เพิ่มเติม......จาก รับ/ส่ง กลุ่มงานควบคุุมโรคได้ 

94
กรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

95
ส่งให้ครบทุกแห่ง 100% ไม่เกิน 4 เมย.55 ครับ
ให้จัดส่งเป็นหนังสือราชการน่ะครับ

96
พร้อมแบบสอบสวนโรคน่ะครับ

97
น่ะครับ

98
ส่งข้อมูล..รง506/1&TB / ส่งให้พี่รัช TB clinic เขื่องใน
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 11:05:40 AM »
ok

99

น่ะครับ เมนูนี้งานเอดส์ใช้ครับ

100
รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค / AFP follow up form
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 03:24:14 PM »
AFP follow up form

101
ขอให้ทุก รพ.จัดทำทะเบียนผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแบบฟอร์มนี้  โดยกรอกข้อมูลให้ครบ  และส่งรายงานตามไฟล์นี้ ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน (และขอยกเลิกการทำ ร.36 และการกรอก ร.36 Online ครับ)

102
ขอบคุณครับ  จากงานระบาดฯ

103
เรียน  จนท.ผู้รับผิดชอบเครือข่ายระบาดวิทยาและ SRRT  รวมถึง สอ.-รพสต.ทุกแห่ง ครับ
ขอความร่วมมือทุกท่าน สมัคร Facebook  และให้เพิ่ม srrt_ubon และ งานระบาดวิทยา สสจ.อุบลราชธานี เป็นเพื่อน
เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเรื่องการเฝ้าระวังโรคของทุกหน่วยบริการ รวมถึงระดับตำบล   หรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ  สามารถรายงานได้ทันที  โดยผู้รับผิดชอบและท่านผู้บริหารจะเข้ามาเช็คข้อมูลการเฝ้าระวังตลอดทั้งวันครับ

ขอบคุณทุกท่าน
จากวิษณุ-ประพนธ์
งานระบาดวิทยา สสจ.อุบลฯ

104
รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506) / ICD 10
« เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 09:46:22 AM »
ตารางเปรียบเทียบรหัส ICD -10 และรายงาน  506

105
เรียน SRRT ทุกท่าน

งานระบาดวิทยา นำ แบบฟอร์มการสอบสวนโรค และนิยามโรคติดเชื้อ

มาไว้ให้ใช้กันเพื่อสะดวกในการทำงาน


หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8