แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - epi_ubon

หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8
91
ขอความร่วมมือสำรวจกล้องจุลทรรศน์และบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการตรวจอุจจาระหาพยาธิใบไม้ตับ

92
เรียนสาธารณสุขอำเภอเมือง,โขงเจียม, สิรินธร, ศรีเมืองใหม่, บุณฑริก, น้ำยืน และน้ำขุ่น
                 กลุ่มงานควบคุมโรค   ขอรายงานผลการดำเนินการตรวจค้นหาพยาธิโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ  สมเด็จพระเด็จพระเทพฯ  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว      เพื่อจังหวัดจะได้จัดสรรยารักษาหนอนพยาธิ  ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียนต่อไป   โดยขอรายงานผลการตรวจหาพยาธิ ในปี 2554 และปี 2555                   ตามแบบรายงาน (พย.3) ที่ได้แนบเรียนมาพร้อมนี้  กรุณาส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2555 นี้  ขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้..  สุกัญญา  หะซะนี : โทรศัพท์ 081-6602422

93
รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค / แบบสอบสวน AFP
« เมื่อ: กันยายน 10, 2012, 08:04:43 AM »
แบบสอบสวน AFP

95
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "An Update on Rabies Immunizition"  เมื่อวันที่ 11พฤษภาคม 2555  ณ.ห้องประชุม1  โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์
โรงพยาบาล และสสอ.ที่ยังไม่ได้รับเอกสาร ...เชิญรับได้ที่กลุ่มงานควบคุุมโรค  สสจ.
                                   1. ชุดความรู้ " สู้โรคพิษสุนัขบ้า"                                                   สสอ./ รพ. ละ    1  ชุด
                                   2. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ฉบับบปรับปรุง ปี2555 ( เล่มสีชมพู)  สสอ. 1  เล่ม ,รพ.  2  เล่ม
                                    แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ฉบับบปรับปรุง ปี2555   สามารถUplode  เพิ่มเติม......จาก รับ/ส่ง กลุ่มงานควบคุุมโรคได้ 

98
กรุณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

99
พร้อมแบบสอบสวนโรคน่ะครับ

100
น่ะครับ

101
ส่งข้อมูล..รง506/1&TB / ส่งให้พี่รัช TB clinic เขื่องใน
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 11:05:40 AM »
ok

102

น่ะครับ เมนูนี้งานเอดส์ใช้ครับ

103
รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค / AFP follow up form
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2011, 03:24:14 PM »
AFP follow up form

104
ขอให้ทุก รพ.จัดทำทะเบียนผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแบบฟอร์มนี้  โดยกรอกข้อมูลให้ครบ  และส่งรายงานตามไฟล์นี้ ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน (และขอยกเลิกการทำ ร.36 และการกรอก ร.36 Online ครับ)

105
ขอบคุณครับ  จากงานระบาดฯ

หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8