รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายบริหาร

หัวข้อ

(1/35) > >>

[1] งบทดลอง สสอ.ดอนมดแดง ก.ค.60

[2] สรุปรายงานการประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป รพท./รพช. ครั้งที่ 3/2560

[3] กรรมการทำลายเอกสาร สสอ.ดอนดมแดง

[4] ส่งรายชื่อข้าราชการ ทำลายเอกสาร

[5] รายชื่อคณะกรรมทำลายเอกสาร ปี 2560 สสอ.โพธิ์ไทร

[6] รายงานการประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป รพท./รพช. ครั้งที่ 2/2560

[7] รายงานการประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป รพท./รพช.ครั้งที่ 1/2560

[8] สสอ.สำโรง ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทำลายเอกสาร ประจำปี ๒๕๖๐

[9] สรุปรายงานการประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป รพท./รพช. ครั้งที่ 7/2559

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version