รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

หัวข้อ

(1/80) > >>

[1] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

[2] แผนปฏิบัติการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีนปี 2561

[3] คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

[4] หนังสือแจ้ง+แบบรายงานวัคซีนนร.ปี60

[5] คู่มือปฏิบัติงานโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(ฉบับปรับปรุง)

[6] form การรายงานวัคซีน HPV

[7] เรื่อง..ขอรายชื่อโรงเรียนประถม เพื่อเชิญครูเข้าประชุม26-27ธค.59 รร.เนวาด้า

[8] หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจุลทัศนากรเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงสูง

[9] แจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน กรณีมีกาเสียชีวิต/อาการร้ายแรงภายหลังได้รับวัคซี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version