รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

หัวข้อ

(1/81) > >>

[1] คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

[2] หนังสือแจ้ง+แบบรายงานวัคซีนนร.ปี60

[3] คู่มือปฏิบัติงานโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(ฉบับปรับปรุง)

[4] form การรายงานวัคซีน HPV

[5] เอกสารอบรมวันที่ 15 มีค.60 วัคซีน HPV ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อุบลฯ

[6] เรื่อง..ขอรายชื่อโรงเรียนประถม เพื่อเชิญครูเข้าประชุม26-27ธค.59 รร.เนวาด้า

[7] หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจุลทัศนากรเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงสูง

[8] แผนปฏิบัติงาน EPI ปี 60

[9] แจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน กรณีมีกาเสียชีวิต/อาการร้ายแรงภายหลังได้รับวัคซี

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version