รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

หัวข้อ

<< < (82/84) > >>

[1] ส่งรายชื่อ อสม.ที่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้อบรม ในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน พิบูลฯ

[2] รพ.โขงเจียมส่ง HIVQUAL-T ใหม่

[3] ส่งวาระการประชุมงานควบคุมโรค(วัณโรค) สสอ.ดอนมดแดง ให้พี่จ่อย

[4] โรงพยาบาลโขงเจียมส่งรายงานHIVQUL-T

[5] รพ.ดอนมดแดงส่งรายงาน HIVQUL-T V5.3

[6] รูปภาพ

[7] รพ.เขมราฐ ส่ง DHF เม.ย54

[8] file ข้อมูลอบรมโรคเรื้อน 4

[9] file ข้อมูลอบรมโรคเรื้อน 3

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version