รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค

หัวข้อ

<< < (2/82) > >>

[1] แจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน กรณีมีกาเสียชีวิต/อาการร้ายแรงภายหลังได้รับวัคซี

[2] ไฟล์ประชุมวิชาการ IC 9 กันยายน2559

[3] ตัวอย่างโครงการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ งบ สปสช

[4] แบบคัดกรอง และเอกสารให้ความรู้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่

[5] แนวทางการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก และ แบบสำรวจลูกน้ำ ระดับต่างๆ

[6] การคืนข้อมูลการได้รับบริการวัคซีนของคนในเขตของหน่วยบริการ

[7] แบบฟอร์มรายงาน งบ PPA PPD

[8] เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและพัฒนาตามกฎอนามัยระหว่างประเทศIHR

[9] แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและแนวทางการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดอ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version