รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์เฝ้าระวังการเงิน

หัวข้อ

(1/946) > >>

[1] แจ้ง รพศ. และ01 ทุกแห่ง เชิญประชุมตรวจสอบรายงานการเงินและจัดทำ บช.11

[2] แจ้ง 01 02 ข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้างประจำ พ.ย.61 ประกอบการบันทึกบัญชี

[3] สสอ.พิบูล ปรับปรุง GL ปีงบประมาณ 2561

[4] งบทดลอง ก.ย.61 สสอ.สิรินธร ปรับปรุง

[5] สสอ.โขงเจียม ส่งGL ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

[6] งบทดลอง สสอ สำโรง ประจำเดือน ก.ย.61 (แก้ไข)+ปรับปรุง

[7] 407 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (รพ.สรรพสิทธิประสงค์) เพิ่มเติม

[8] 407 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (รพ.สรรพสิทธิประสงค์)

[9] งบทดลอง สสอ.ม่วงสามสิบ เดือนกันยายน 2561(แก้ไขส่งใหม่)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version