รับข้อมูล..ระบาดวิทยา(รง.506)

หัวข้อ

(1/41) > >>

[1] ส่งก้อนข้อมูล 506 จังหวัดให้ทุกอำเภอ

[2] แบบรายงานไข้เลือดออกรายวันให้ สสจ ก่อนเวลา 16.00 น ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

[3] แบบฟอร์มส่งตรวจ zika ใช้ใบขวางครับ

[4] สถานการณ์ไข้เลือดออกรายสัปดาห์ จ.อุบลราชธานี

[5] ไฟล์ตัวอย่าง epidemic curve

[6] ไฟล์ประชุม นว 1 มีค.62

[7] หนังสือส่งแล้ปจาก สสจ และใบแปะหน้ากล่อง

[8] XDR TB

[9] ก้อน 506 จังหวัด 2561

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version