ตรวจสุขภาพ(HealthCheck)

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ทดสอบ

[2] แจ้งเปลี่ยน web link สสอ.ศรีเมืองใหม่

[3] ติดตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รายชื่อสถานบริการที่ยังไม่บันทึกข้อมูล

[4] ส่ง hck อำเภอสว่างวีระวงศ์ 20/07/2555

[5] สอบถาม เกี่ยวกับ HCK ค่ะ

[6] ส่งรายชื่ออบรมโปรเเกรม OP-PP 13 มิ.ย.55 รพ.โขงเจียม

[7] แจ้งการรับข้อมูล healthcheck

[8] สอบถามโปรแกรม HCK5.4

[9] ช่วยด้วยครับ Hck5.4 เพิ่มประชากรไม่ได้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version