รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

หัวข้อ

(1/17) > >>

[1] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปรับแผน6เดือน ปีงบประมาณ 2561 (โซน3,โซน4)

[2] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปรับแผน6เดือน ปีงบประมาณ 2561 (โซน1,2)

[3] ส่งรายงาน CFO รวมลูกข่ายสสอ.เขื่องใน มี.ค.61

[4] ส่งรง.CFOรวมลูกข่ายเขื่องใน ธ.ค.60

[5] แผนการเงินการคลัง รพ.น้ำยืน ปี 2561

[6] planfin cup warin 61

[7] ส่งรายงาน CFO รวมลูกข่ายเขื่องใน ส.ค.60

[8] ไฟล์แนวทางจัดทำแผนการเงินการคลังปี 2561_Preecha

[9] ข้อมูลนค 1 ตค-มีค60 ใช้ทำแผนการเงินการคลัง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version