รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

หัวข้อ

(1/18) > >>

[1] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 (โซน3,โซน4)

[2] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2562 (โซน1,2)

[3] แก้ไขข้อมูลในการจัดทำแผนการเงินการคลังปี2562

[4] ไฟล์ต้นแบบในการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปี2562

[5] ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมแผนการเงินการคลัง ปี 62

[6] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปรับแผน6เดือน ปีงบประมาณ 2561 (โซน3,โซน4)

[7] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปรับแผน6เดือน ปีงบประมาณ 2561 (โซน1,2)

[8] ส่งรายงาน CFO รวมลูกข่ายสสอ.เขื่องใน มี.ค.61

[9] ส่งรง.CFOรวมลูกข่ายเขื่องใน ธ.ค.60

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version