รับข้อมูล..งานประกันสุขภาพ

หัวข้อ

(1/18) > >>

[1] แก้ไขข้อมูลในการจัดทำแผนการเงินการคลังปี2562

[2] ไฟล์ต้นแบบในการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปี2562

[3] ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมแผนการเงินการคลัง ปี 62

[4] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปรับแผน6เดือน ปีงบประมาณ 2561 (โซน3,โซน4)

[5] แจ้งอนุมัติแผนการเงินการคลัง ปรับแผน6เดือน ปีงบประมาณ 2561 (โซน1,2)

[6] ส่งรายงาน CFO รวมลูกข่ายสสอ.เขื่องใน มี.ค.61

[7] ส่งรง.CFOรวมลูกข่ายเขื่องใน ธ.ค.60

[8] แผนการเงินการคลัง รพ.น้ำยืน ปี 2561

[9] planfin cup warin 61

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version