รับ/ส่งข้อมูล..งานส่งเสริมสุขภาพ

หัวข้อ

(1/372) > >>

[1] หลักสูตร อผส. 3 วัน

[2] ส่งรายงานคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์แรกเกิดเดือน ธ.ค 2562 รพ.สำโรง

[3] ส่งคัดกรองไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด เดือน ต.ค 62 รพ.สำโรง

[4] ส่งภาวะคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด เดือน พ.ค 62 รพ.สำโรง

[5] ส่งรายงานคัดกรองไทรอยด์เด็กแรกเกิดรพ.สำโรง เดือน เม.ย 62

[6] ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์เด็กแรกเกิดรพ.สำโรงเดือน ธ.ค 2561

[7] ส่งรายงานภาวะพร่องไทรอยด์ พ.ย 61 รพ.สำโรง

[8] ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดรพ.สำโรง เดือน ก.ย 61

[9] ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทอยด์ในรารกแรกเกิด รพ.สำโรงเดือน ส.ค 61

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version