ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

หัวข้อ

(1/85) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 6เครื่อง

[2] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตร 44เครื่อง

[3] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปั่นฮีมาโตคริต22เคร่ือง

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์(Doptone) 22เครื่อง

[5] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่(Autoclave)ขนาด40ลิตร22เครื่อง

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ44เครื่อง

[7] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

[8] ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 44 เครื่อง

[9] ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 22 เครื่อง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version