ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

หัวข้อ

(1/56) > >>

[1] ประกาศขายทอดตลาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

[2] ประกาศประกวดราคาe-bidding ก่อสร้างรั้ว รพ.สว่างวีระวงศ์

[3] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์3รายการ4หน่วยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[4] ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ

[5] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

[6] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

[7] เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

[8] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 4 หน่วย

[9] ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 4 หน่วย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version