ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

หัวข้อ

(1/88) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินฯ

[2] รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่3)

[3] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62)

[4] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร

[5] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

[6] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพิบูลมังส

[7] ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กฯ

[8] รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

[9] ร่างประกวดราคาการซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ฯ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version