ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

หัวข้อ

(1/52) > >>

[1] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ จำนวน 22 หน่วย

[2] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13รายการจำนวน22ครั้งที 2

[3] ประกาศประกวดราคาe-biddingขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าฯ รพ.น้ำยืน

[4] ประกาศประกวดราคาe-biddingก่อสร้างอาคารสำนักงาน4ชั้นพร้อมลิฟท์ฯสสจ.อบ.(เพิ่มเติม)

[5] ประกาศประกวดราคาe-bidding ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ฯ สสจ.อบ.

[6] ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding ก่อสร้างอาคารสำนักงาน4ชั้น พร้อมลิฟท์ฯ(เพิ่มเติม)

[7] ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น พร้อมลิฟท์ฯที่สสจ.อบ

[8] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย

[9] โรงพยาบาลนาจะหลวยประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (EKG)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version