ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

หัวข้อ

(1/77) > >>

[1] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารตึกผ่าตัด รพ.ตระการพืชผล

[2] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ

[3] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์2 รายการ 50 หน่วย

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์

[5] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบเครือข่ายกระจยสัญญาณ

[6] ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบผลิตฯ

[7] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.พิบูลมังสาหาร

[8] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 2 ระบบ

[9] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา3รายการ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version