ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

หัวข้อ

(1/46) > >>

[1] จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าอาคารโรงพยาบาลเมืองปากซองหลังใหม่โดยวิธีพิเศษ

[2] ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารฯ รพ.เมืองปากซอง สปป.ลาว

[3] สอบราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้าฯ

[4] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 400 เมตร ที่ สสอ.บุณฑริก

[5] ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ที่ รพ.ทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม(เพิ่มเติม)

[6] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ที่ รพ.ทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.

[7] ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 12 รายการ ที่รพ.ทุ่งศรีอุดม จ.อ

[8] สอบราคาซื้อ รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี

[9] สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version