ประกาศข่าว จัดซื้อ-จัดจ้าง

หัวข้อ

(1/56) > >>

[1] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า200กิโลวัตน์

[2] ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)

[3] เปิดเผยราคากลางจัดซื้อ-จ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

[4] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 4หน่วย

[5] ประกาศขายทอดตลาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

[6] ประกาศประกวดราคาe-bidding ก่อสร้างรั้ว รพ.สว่างวีระวงศ์

[7] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์3รายการ4หน่วยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[8] ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ

[9] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version