ประกาศรับสมัครงาน

หัวข้อ

(1/35) > >>

[1] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พรก. (นว.พัสดุ รพ.เขมราฐ)

[2] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (จพ.ธุรการ)

[3] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตร

[4] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

[5] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

[6] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

[7] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

[8] ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะตำแหน่ง)

[9] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version