ประกาศรับสมัครงาน

หัวข้อ

(1/32) > >>

[1] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ (EMS)

[2] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

[3] ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

[4] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พ.ราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

[5] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

[6] บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พ.ราชการ ทั่วไป ตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์

[7] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

[8] ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

[9] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version