รับ/ส่งข้อมูล..DM HT

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] เอกสารประชุม NCD อำเภอ 20-12-61

[2] เอกสารประชุม NCD 26-10-61

[3] แบบรายงาน HBPM 61

[4] คู่มือตำรา ในการดำเนินงาน CKD

[5] ไฟล์ประชุม ขับเคลื่อนเขื่องในโมเดล 26 ธค 59 เพิ่มเติม

[6] คู่มือการใช้งาน HDC

[7] คู่มือการใช้งานโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการคัดกรองU/S. .

[8] ไฟล์ประชุมโรคหัวใจพิการในเด็ก

[9] เตรียมรับตรวจราชการ 2/62 ทีมจัง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version