งานการเจ้าหน้าที่

หัวข้อ

(1/58) > >>

[1] ส่งใบตอบรับการย้ายของข้าราชการ

[2] รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพกส.รพ.สำโรง

[3] ประเมิน พรก.รพ.เหล่าเสือโก้ก

[4] ประเมิน พรก.รพ.กุดข้าวปุ้น ปี 59

[5] เชิญเข้าร่วมอบรมสัมนา

[6] ข้อมูลสาขาเฉพาะทางพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

[7] ประเมิน พรก.รพ.นาจะหลวยปี59

[8] มอบหมายการงาน สสอ.เหล่าเสือโก้ก

[9] ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version