งานการเจ้าหน้าที่

หัวข้อ

(1/58) > >>

[1] แบบสรุปบัญชีรายชื่อลาศึกษาต่อปี 2561

[2] ส่งใบตอบรับการย้ายของข้าราชการ

[3] รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพกส.รพ.สำโรง

[4] ประเมิน พรก.รพ.เหล่าเสือโก้ก

[5] ประเมิน พรก.รพ.กุดข้าวปุ้น ปี 59

[6] เชิญเข้าร่วมอบรมสัมนา

[7] ข้อมูลสาขาเฉพาะทางพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

[8] ประเมิน พรก.รพ.นาจะหลวยปี59

[9] มอบหมายการงาน สสอ.เหล่าเสือโก้ก

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version