รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

หัวข้อ

(1/9) > >>

[1] เอกสารอบรมบุหรี่สุรา1

[2] ข้อมูลตอบ ตัวชี้วัดความชุกการบริโภคแอลกอฮอล์ ปชช.15-19 ปี

[3] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานควบคุมยาสูบปี 2556

[4] ดาวโหลดฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลที่1-6งานแอลกอฮอล์และยาสูบ

[5] ตัวชี้วัด งาาน NCD และการประเมินผลปี 2556

[6] ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเติม ปี 2555

[7] แนวทางการจัดทำเอกสารรับนิเทศงาน NCD รอบ 1-2555

[8] รายละเอียดประกอบการรับนิเทศงาน รอบที่ 2

[9] เขื่องในส่งรายชื่ออบรมอสม.ช่วยเลิกบุหรี่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version