รับ/ส่งข้อมูล..บุหรี่,สุรา

หัวข้อ

(1/9) > >>

[1] ขั้นตอนทำบัตรประจำตัว พนง.จนท.ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

[2] เอกสารอบรมบุหรี่สุรา1

[3] ข้อมูลตอบ ตัวชี้วัดความชุกการบริโภคแอลกอฮอล์ ปชช.15-19 ปี

[4] ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานควบคุมยาสูบปี 2556

[5] ดาวโหลดฟอร์มแบบบันทึกข้อมูลที่1-6งานแอลกอฮอล์และยาสูบ

[6] ตัวชี้วัด งาาน NCD และการประเมินผลปี 2556

[7] ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเติม ปี 2555

[8] แนวทางการจัดทำเอกสารรับนิเทศงาน NCD รอบ 1-2555

[9] รายละเอียดประกอบการรับนิเทศงาน รอบที่ 2

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version