กฎหมายน่ารู้

หัวข้อ

(1/1)

[1] เอกสารประเมินต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ITA

[2] พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข ๒๕๕๖ ฉบับราชกิจจานุเบกษา

[3] การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา 41

[4] หากข้าราชการไม่เซ็นชื่อไม่ลงเวลามาทำงานจะมีความผิดหรือไม่

[5] หลักเกณฑ์การเบิกค่าน้ำค่าไฟบ้านพักของทางราชการ

[6] พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551

[7] พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version