รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

หัวข้อ

(1/38) > >>

[1] ไฟล์อบรมสุนีย์ 4-5 มีนาคม 2556

[2] แบบฟอร์มปอ.123

[3] ไฟล์อบรมงานพัสดุชมรมหมออนามัย

[4] แบบร่างสัญญา 500 แบบ

[5] ส่งควบคุมภายใน 9 เดือน พิบูล

[6] ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 15 มิย. 2560

[7] ส่งแบบตอบรับประชุมตรวจสอบภายใน15มิ.ย60 (รพ.ทุ่งศรีอุดม)

[8] ส่งรายชื่อประชุม 15 มิ.ย. 60 สสอ.ม่วงสามสิบและ รพ.สต.ติดดาวในสังกัด

[9] ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบติการตรวจสอบภายใน (สสอ.นาตาล)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version