รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

หัวข้อ

(1/38) > >>

[1] ไฟล์อบรมสุนีย์ 4-5 มีนาคม 2556

[2] แบบฟอร์มปอ.123

[3] ไฟล์อบรมงานพัสดุชมรมหมออนามัย

[4] แบบร่างสัญญา 500 แบบ

[5] ส่งรง.การตรวจสอบภายในปี 60 สสอ.เขื่องใน

[6] ส่งแผนตรวจสอบภายใน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภานใน ปี 2561 สสอ.ดอนมดแง

[7] ตรวจสอบภายใน สสอ.นาตาล

[8] ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 สสอ.เขื่องใน

[9] ส่งรายชื่อคณะกรรมการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2561 รพ.พิบูลมังสาหาร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version