รับ/ส่งข้อมูล..งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

หัวข้อ

(1/40) > >>

[1] ไฟล์อบรมสุนีย์ 4-5 มีนาคม 2556

[2] แบบฟอร์มปอ.123

[3] ไฟล์อบรมงานพัสดุชมรมหมออนามัย

[4] แบบร่างสัญญา 500 แบบ

[5] รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูประโภค ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 สสอ.ดอนมดแดง

[6] รายงานค่าใช้จ่ายสาธารณูประโภค ไตรมาส 4 สสอ.ดอนมดแดง

[7] รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สสอ.โพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2562

[8] ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในและภาคีเครือข่าย รพ.บุณฑริก

[9] ส่งควบคุมภายในรอบ 12 เดือน รพ.บุณฑริก

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version