รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] ขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและธรรมาภิบาล

[2] ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 61

[3] แบบประเมินหน่วยงาน(ปน.1)และแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก(ปค.1)ปรับใหม่ล่าสุุด

[4] แบบการประเมินหน่วยงานดีเด่นฯ(ปน.1)และแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (ปค.1.)

[5] สสอ.เดชอุดม ส่งEB4-6ไตร1

[6] ส่งการประเมิน EB 4 -6 ไตรมาสที่ 1/2561

[7] แบบตอบรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการการฯ รพ.บุณฑริก

[8] ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานธรรมาภิบาล สสอ.ตาลสุม

[9] สสอ.สว่างวีระวงศ์ส่งผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานธรรมภิบาล

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version