รับ/ส่งข้อมูล..ศูนย์ธรรมาภิบาล

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] แบบตอบรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการการฯ รพ.บุณฑริก

[2] ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานธรรมาภิบาล สสอ.ตาลสุม

[3] สสอ.สว่างวีระวงศ์ส่งผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานธรรมภิบาล

[4] รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน/ประสานงานธรรมาภิบาล รพ.ม่วงฯ

[5] ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานธรรมมาภิบาล รพ.บุณฑริก

[6] รายชื่อผู้ประสานงานธรรมาภิบาล สสอ.บุณฑริก

[7] ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานธรรมาภิบาล รพ.สิรินธร

[8] ส่งราายชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานธรรมาภิบาล รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

[9] ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงาน/ประสานงานธรรมาภิบาล รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version