ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้ง01 บันทึกเงิน sp2 ที่วางฏีกาและยังไม่ได้รับเงิน  (อ่าน 639 ครั้ง)

กรณีค้างรับ   *   ฏีกา คก.ไทยเข้มแข็ง sp 2 ที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้ สสอ. และ รพ.สต. บันทึกโดย               
30กย.54   สสอ. วางฎีกาเงินคก.ไทยเข้มแข็ง sp 2 มาที่จังหวัด                         30กย.54 รพ.สต.รับรู้เงิน คก.ไทยเข้มแข็ง sp2       
   Dr.   รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่นค้างรับ (หมวด 1)         Dr.   รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่นค้างรับ (หมวด 1)   
      Cr.   ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินนอกงบประมาณ/ฝากคลัง) (หมวด 2)         Cr.   รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับเงินกู้ (หมวด 4)
                     
                                                                               Dr.   ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) (หมวด 5)   
                                                                                     ครุภัณฑ์ - interface (ระบุประเภท) (หมวด 1)   
                                                                                  Cr.   ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินนอกงบประมาณ/ฝากคลัง) (หมวด 2)
                     
                     
 ต.ค. 54   เมื่อจังหวัดโอนเงิน คก.ไทยเข้มแข็ง sp2 ให้สสอ. บันทึกโดย                           ต.ค. 54   รพ.สต.รับรู้การจ่ายเงิน       
   Dr.   เงินฝากธนาคารงบประมาณ                                          Dr.   ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินนอกงบประมาณ/ฝากคลัง) (หมวด 2)   
      Cr.   รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่นค้างรับ (หมวด 1 )         Cr.   รายได้จากงบประมาณงบรายจ่ายอื่นค้างรับ (หมวด 1)
                     
         เมื่อสสอ.จ่าย                  
   Dr.   ใบสำคัญค้างจ่าย(เงินนอกงบประมาณ/ฝากคลัง) (หมวด 2)               
      Cr.   เงินฝากธนาคารงบประมาณ            
                     
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 18, 2011, 08:46:38 AM โดย ปริญญา_งานการเงินสสจ.อุบล »