ผู้เขียน หัวข้อ: แก้ไข แจ้ง 01 02 ทุกแห่งวางฏีกา 350 ตกเบิกเงินเดือนขรก.,ตกเบิกค่าครองชีพฯ  (อ่าน 369 ครั้ง)

แก้ไข แจ้ง 01 02 ทุกแห่ง วางฏีกา 350 ตกเบิกเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่, , ตกเบิกค่าครองชีพข้าราชการ ตามรายละเอียดแนบ ภายในวันที่ 17 พค.56 ที่งานการเงิน สสจ.อบ. ตาม file แนบแก้ไขใหม่
จรัญยา