ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ม.ราชภัฏ  (อ่าน 308 ครั้ง)

epi_ubon

  • CDC
  • Sr. Member
  • *
  • กระทู้: 355
  • งานระบาดวิทยา สสจ.อุบลราชธานี
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
       ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การดูแลสุขภาพที่บ้านและพัฒนาบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานแก่บุคลากรสาธารณสุข  ในวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กาญจนภิเษก ชั้น ๗  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
       ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) แห่งละ ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอรวบรวมรายชื่อตามแบบตอบรับ ส่งให้กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนาดังกล่าว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นผู้จ่ายให้แก่ผู้จัดการประชุมสัมมนา
ระบาดวิทยา สสจ.อุบลราชธานี
045-255713