งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ > รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

เป้าหมายประชากร ปี 2557

(1/1)

pissamai:
เรียน  ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งปากมดลูก
        ป้าพวงขอส่งเป้าหมายประชากร ปี 2557 ในกลุ่มหญิงอายุ 30-60 ปี เพื่อเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2557 ค่ะ ( ข้อมูลจาก google ไดรฟ์ )
                                                      ขอบคุณค่ะ
                                                        ป้าพวง  081-8761802

phanitchakorn:
 :)ดาวน์โหลดแล้ว ขอบคุณค่ะ 
                           รัชวรรณ

suphit keeprasertpong:
ขอบคุณค่ะ

วิลาวัลย์:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version