งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ > รับ/ส่งข้อมูล..Pap Smearและมะเร็งอื่นๆ

แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ CASCAP Tools

(1/1)

pissamai:
เรียน ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งตับและท่อน้ำดี ทุกท่าน
        ขอแจ้งแนวทางการรายงานผลคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีใหม่ดังนี้
        1. ส่ง file excel ให้จังหวัดถึงผลงานเดือนเมษายน 2557
        2. ผลงานเดือนพฤษภาคม 2557 ให้ลงในระบบ CASCAP Tools
        3. แบบฟอร์มการคัดกรองใช้แบบฟอร์มใหม่ของ CASCAP
        4. สามารถเบิกแบบฟอร์มได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
        5. แนวทางการลงข้อมูล ตาม file ที่แนบมาพร้อมนี้
                                            ขอบคุณมากคร่า...ป้าพวง 081-876-1802

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version