ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพกส.รพ.สำโรง  (อ่าน 996 ครั้ง)

ning_sr

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 228
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
๑.นายแพทย์สุรศักดิ์   เกษมศิริ      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง     ประธานกรรมการ
๒.ทันตแพทย์เมธัส   หนูวัฒนา   ทันตแพทย์ปฏิบัติการ         กรรมการ
๓.นางสาวกิติยาพร   จุฑากฤษฎา   นายแพทย์ชำนาญการ         กรรมการ
๔.นางพริ้มพรรณ      ตันติปัญจพร   เภสัชกรชำนาญการพิเศษ         กรรมการ
๕.นางบุปผชาติ      พวงจันทร์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ      กรรมการ
๖.นางสาวจิรณัฐ      ชินพันธ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      กรรมการ
๗.นางวาสนา      ไชยมงคล   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ      กรรมการ
๘.นายวินัย      โสมอ่อน      นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ      กรรมการ
๙.นางสาวจันทร์จิรา   สีดาโคตร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      กรรมการ
๑๐.นายเจตพล      พาพันธ์      แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ         กรรมการ
๑๑.นายจิรศักดิ์      รักษ์มณี            นว.สาธารณสุขชำนาญการ      กรรมการ
๑๒.นายจำลอง      ผ่องจิต             นว.สาธารณสุขชำนาญการ     กรรมการและเลขานุการ
๑๓.นางสาวนิภาพร   โสภารัตน์   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ        กรรมการและผช.เลขานุการ     

littleCc

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 53
  • ดูรายละเอียด