ผู้เขียน หัวข้อ: โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก เปิดรับสมัครงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง  (อ่าน 822 ครั้ง)

เนื่องด้วยโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้กมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1. พยาบาล วิชาชีพ 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 14,760 บาท
2. พนักงานเปล 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท
3. พนักงานประจำห้องบัตร อัตราค่าจ้าง 7,020 บาท
วันที่รับสมัครตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2561 - 14 กันยายน 2561
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียด ด้านล่าง
http://www.lskhospital.go.th/Downloads/documents/img173.pdf