ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตร 44เครื่อง  (อ่าน 305 ครั้ง)

nipatsanan

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 395
    • ดูรายละเอียด
                   ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร
จำนวน 44  เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-32/๒๕๖2 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 กำหนดให้ผู้สนใจ
สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 7 – 14 มีนาคม 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นั้น
                  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,751,200.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                  

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน