ผู้เขียน หัวข้อ: ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ  (อ่าน 389 ครั้ง)

nipatsanan

  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 395
    • ดูรายละเอียด
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดจ้างครั้งนี้ราคากลาง เป็นเงิน 7,678,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 แห่ง คือ
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเม็กน้อย ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 3,839,000 บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาเล้า ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 3,839,000 บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)