ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  (อ่าน 57 ครั้ง)

nipatsanan

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 859
    • ดูรายละเอียด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งรายการ งบค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากหน่วยงานในสังกัด เพื่อดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,840,000.-บาท
(หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้
         1. รายการเครื่องยูนิตทันตกรรม จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 460,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่น
บาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 1 เครื่อง ดังนี้
              1.1 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
                          1.2 โรงพยาบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
              ๒. รายการเครื่องยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 460,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่น
บาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น โดยจัดสรรให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 1 เครื่อง ดังนี้
              2.1 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 
                          2.2 โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี