• ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์เดือน ก.ค 60 รพ.สำโรง โดย pematee
 • เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลงานอนามัยแม่และเด็ก โดย Trittamon
 • รายงานการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ รพร.เดชอุดม (ม.ค.-มี.ค.60) โดย oratai
 • รายงานสำรงจเกลืออำเภอน้ำยืน โดย namyuen
 • ประชุม27-28/06/60 โดย เนติภรณ์
 • รายงานเกลือไอโอดีน โพธิ์ไทร โดย jo
 • รายงานแก้ไขปัญหาอีคิว น้ำยืน โดย namyuen
 • รายงานแก้ไขปัญหาอีคิว น้ำยืน โดย namyuen
 • รายงานแก้ไขปัญหาอีคิว น้ำยืน โดย namyuen
 • สรุปงานภาวะโภชนาการของพระสงฆ์อำเภอน้ำยืน โดย namyuen
 • ส่งรายงานสุ่มตรวจไอโอดีน ตาลสุม โดย พรรณี พานิช
 • ส่งรายงาน I-kit ปี 60 อำเภอทุ่งศรีอุดม โดย lak
 • รายงานสุ่มตรวจเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน นาเยีย ส่งพี่ติ๋มค่ะ โดย noovi
 • ส่งรายงานตรวจเกลือไอโอดีน สสอ.ดอนมดแดง60 โดย เสือสำลี
 • อ.นาเยีย ส่งรายงานแก้ปัญหาไอคิว เด็กกลุ่มพิเศษค่ะ โดย noovi
 • ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมปรับแผนการเงินกาคลัง CUP ศรีเมืองใหม่ 2560 โดย 10944
 • แบบรายงานการกินยาตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการ สสอ.เขื่องในค่ะ โดย duangcheewan
 • ประเมิน LTC น้ำยืน โดย namyuen
 • LTC ประเมินตนเอง น้ำยืน โดย namyuen
 • รายงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอำเภอสิรินธร โดย wattana