• ส่งรายชื่อรับเสื้อกันหนาวอำเภอน้ำยืน โดย namyuen
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดเดือน ธ.ค 60 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งถาวะคัดกรองไทรอยด์ในทารกแนกเกิดโรงพยาบาลสำโรงเดือน พ.ย 2560 โดย pematee
 • แบบสำรวจโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอน้ำยืน โดย namyuen
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยในทารกแรกเกิดรพ.สำโรง เดือน ตุลาคม 2560 โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดรพ.สำโรง เดือน ก.ย 2560 โดย pematee
 • ส่งรายง แก้ไขปัญหา IQ ตาลสุม โดย พรรณี พานิช
 • รายงานการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน รพร.เดชอุดม(เม.ย.60-มิ.ย.60) โดย oratai
 • ส่งรายละเอียดพระราชบัญญิติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก 2560 โดย สาวิตรี บุญตะวัน
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด เดือน ส.ค 60รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์เดือน ก.ค 60 รพ.สำโรง โดย pematee
 • เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลงานอนามัยแม่และเด็ก โดย Trittamon
 • รายงานการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ รพร.เดชอุดม (ม.ค.-มี.ค.60) โดย oratai
 • รายงานสำรงจเกลืออำเภอน้ำยืน โดย namyuen
 • ประชุม27-28/06/60 โดย เนติภรณ์
 • รายงานเกลือไอโอดีน โพธิ์ไทร โดย jo
 • รายงานแก้ไขปัญหาอีคิว น้ำยืน โดย namyuen
 • รายงานแก้ไขปัญหาอีคิว น้ำยืน โดย namyuen
 • รายงานแก้ไขปัญหาอีคิว น้ำยืน โดย namyuen
 • สรุปงานภาวะโภชนาการของพระสงฆ์อำเภอน้ำยืน โดย namyuen