• ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์เด็กแรกเกิดรพ.สำโรงเดือน ธ.ค 2561 โดย pematee
 • ส่งรายงานภาวะพร่องไทรอยด์ พ.ย 61 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดรพ.สำโรง เดือน ก.ย 61 โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทอยด์ในรารกแรกเกิด รพ.สำโรงเดือน ส.ค 61 โดย pematee
 • แบบรายงานโรงเรียน ตชด. จังหวัดอุบลราชธานี โดย เนติภรณ์
 • คัดกรองภาวะพร่องไทรอด์ยในทารกแรกเกิดเดือน มิ.ย2561 โดย pematee
 • ส่งรายงานไอโอดีน โดย พรรณี พานิช
 • ส่งคัดกรองไทรอยด์เด็กแรกเกิด รพ.สำโรง เดือน พ.ค 2561 โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิด รพ.สำโรง เดือน มี.ค 61 โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดรพ.สำโรงเดือน ก.พ 2561 โดย pematee
 • ส่ง ข้อมูลสปสช.ของรหัส โปรแกรม LTC น้ำยืน โดย namyuen
 • ส่งรายชื่อรับเสื้อกันหนาวอำเภอน้ำยืน โดย namyuen
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดเดือน ธ.ค 60 รพ.สำโรง โดย pematee
 • ส่งถาวะคัดกรองไทรอยด์ในทารกแนกเกิดโรงพยาบาลสำโรงเดือน พ.ย 2560 โดย pematee
 • แบบสำรวจโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอน้ำยืน โดย namyuen
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยในทารกแรกเกิดรพ.สำโรง เดือน ตุลาคม 2560 โดย pematee
 • ส่งคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดรพ.สำโรง เดือน ก.ย 2560 โดย pematee
 • ส่งรายง แก้ไขปัญหา IQ ตาลสุม โดย พรรณี พานิช
 • รายงานการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน รพร.เดชอุดม(เม.ย.60-มิ.ย.60) โดย oratai
 • ส่งรายละเอียดพระราชบัญญิติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก 2560 โดย สาวิตรี บุญตะวัน